Vad är Rallylydnad?

Rallylydnad är en förhållandevis ny sport som passar dom flesta.
 Rallylydnad är rolig träning och aktivering och perfekt för att få upp en fin kontakt mellan förare och hund.

Teamet - hund och förare - genomför en bana med övningar utmärkta på skyltar.
Utförandet av varje övning illustreras genom bild och text på skyltar och bedömningen är mer generös än i traditionell lydnad.

Teamet genomför banan i en rask men normal hastighet, med hunden på förarens vänstra sida.
Hund och förare ska utstråla glädje och samarbete under hela genomförandet.
I rallylydnad krävs inte ett perfekt fotgående men hunden skall befinna sig under förarens kontroll.

Föraren får kommunicera obegränsat med hunden genom röst- och/eller teckenkommando.
Kommunikationen skall användas för att uppnå bästa möjliga genomförande.
Föraren får prata, uppmuntra, klappa i händerna eller använda andra verbala uppmuntrande förstärkningar i syfte att uppnå bästa möjliga resultat.
Även otaliga upprepningar av röst eller teckenkommando är tillåtet.

Vill du veta mer om vad Rallylydnad är gå in på www.rally-lydnad.se